Plan zajęć

Liceum semestry wieczorowe

 

I półrocze roku szkolnego 2017/2018

 

 WTOREK - 16-01-2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 I III  V
1500  -   1545 ------ egzamin ustny z j.angielskiego egzamin ustny z    języka polskiego
1550  -   1635 egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego
1640  -  1725 egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego egzamin ustny z   języka angielskiego i języka polskiego

 

 ŚRODA - 17-01-2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 I III V
1500  -   1545 ------ ------ egzamin ustny z matematyki
1550  -   1635 egzamin ustny z matematyki egzamin ustny z matematyki i WOS-u egzamin ustny z matematyki i WOS-u
1640  -  1725 egzamin ustny z matematyki i historii egzamin ustny z matematyki i WOS-u egzamin ustny z matematyki i WOS-u

 

  CZWARTEK - 18-01-2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 I III V
1500  -   1545

Egzaminy dla przypadków losowych.

Obecni będą wszyscy nauczyciele.

1550  -  1635 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

                         

                             HARMONOGRAM

egzaminów semestralnych w trybie wieczorowym w I półroczu 2017/2018

 

  EGZAMINY  PISEMNE

Przedmiot Semestr
I III V
Język polski 11 stycznia 11 stycznia 11 stycznia
Język obcy 9 stycznia 9 stycznia 9 stycznia
Matematyka 10 stycznia 10 stycznia 10 stycznia

 

  EGZAMINY  USTNE

Przedmiot Semestr
I III V
 Język polski 16 stycznia 16 stycznia 16 stycznia
Język obcy 16 stycznia 16 stycznia 16 stycznia
Matematyka 17 stycznia 17 stycznia 17 stycznia
Historia 17 stycznia ------ ------
WOS 4 stycznia 17 stycznia 17 stycznia
Fizyka 11 stycznia ------ ------
Biologia 4 stycznia ------ 11 stycznia
Chemia 10 stycznia ------ ------
Geografia 10 stycznia 11 stycznia ------
Podst. przeds. 8 listopada ------ ------
Informatyka ------ ------ ------
Historia i społ. 11 stycznia ------ ------