Plan zajęć

Liceum semestry wieczorowe

 

II półrocze roku szkolnego 2017/2018

 

 WTOREK

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 ------ WOS matematyka j. polski
1550  -   1635 j. angielski WOS matematyka j. polski
1640  -  1725 historia j. angielski j. polski matematyka
1740  -  1825 historia j. angielski j. polski matematyka
1830  -  1915 j. polski matematyka j. angielski j. angielski
1920  -  2005 j. polski matematyka j. angielski j. angielski

 

 ŚRODA

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 geografia WOS j. polski matematyka
1550  -   1635 chemia WOS j. polski matematyka
1640  -  1725 historia i społ. geografia matematyka j. polski
1740  -  1825 historia i społ. geografia matematyka j. polski
1830  -  1915 matematyka j. polski WOS WOS
1920  -  2005 matematyka j. polski WOS WOS

 

 CZWARTEK

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 informatyka matematyka matematyka j. polski
1550  -   1635 informatyka matematyka j. polski matematyka
1640  -  1725 fizyka / biologia j. polski WOS WOS
1740  -  1825 fizyka / biologia j. polski WOS WOS
1830  -  1915 WOS geografia biologia biologia
1920  -  2005 historia i społ. geografia biologia biologia

 

                 HARMONOGRAM EGZAMINÓW KOŃCOWYCH SEMESTRÓW:  VI A  i  VI B

 

 WTOREK - 17 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 ------ WOS matematyka j. polski
1550  -   1635 j. angielski WOS matematyka j. polski
1640  -  1725 historia j. angielski j. polski matematyka
1740  -  1825 historia j. angielski j. polski matematyka
1830  -  1915 j. polski matematyka egzamin pisemny z j. angielskiego egzamin pisemny z j. angielskiego
1920  -  2005 j. polski matematyka

 

 ŚRODA - 18 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 geografia WOS egzamin pisemny z j. polskiego egzamin pisemny z matematyki
1550  -   1635 chemia WOS
1640  -  1725 historia i społ. geografia egzamin pisemny z matematyki egzamin pisemny z j. polskiego
1740  -  1825 historia i społ. geografia
1830  -  1915 matematyka j. polski WOS WOS
1920  -  2005 matematyka j. polski WOS WOS

 

 CZWARTEK 19 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 informatyka matematyka matematyka j. polski
1550  -   1635 informatyka matematyka j. polski matematyka
1640  -  1725 fizyka / biologia j. polski egzamin ustny z WOS-u egzamin ustny z WOS-u
1740  -  1825 fizyka / biologia j. polski
1830  -  1915 WOS geografia egzamin ustny z biologii egzamin ustny z biologii
1920  -  2005 historia i społ. geografia

 

 

 WTOREK - 24 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 ------ WOS matematyka j. polski
1550  -   1635 j. angielski WOS matematyka j. polski
1640  -  1725 historia j. angielski j. polski matematyka
1740  -  1825 historia j. angielski j. polski matematyka
1830  -  1915 j. polski matematyka egzamin ustny z j.angielskiego egzamin ustny z j.angielskiego
1920  -  2005 j. polski matematyka

 

 ŚRODA - 25 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 geografia WOS egzamin ustny z j.polskiego egzamin ustny z matematyki
1550  -   1635 chemia WOS
1640  -  1725 historia i społ. geografia egzamin ustny z matematyki egzamin ustny z j.polskiego
1740  -  1825 historia i społ. geografia
1830  -  1915 matematyka j. polski ------ ------
1920  -  2005 matematyka j. polski ------ ------

 

 CZWARTEK 26 kwietnia 2018 r.

Godz. lekcyjne Semestry
 II IV  VIA VIB
1500  -   1545 informatyka matematyka Egzaminy dla przypadków losowych
1550  -   1635 informatyka matematyka
1640  -  1725 fizyka / biologia j. polski ------ ------
1740  -  1825 fizyka / biologia j. polski ------ ------
1830  -  1915 WOS geografia ------ ------
1920  -  2005 historia i społ. geografia ------ ------