Nabór

Trwa nabór na rok szkolny 2018/2019


Do VII i VIII klasy:

Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

2 rok działalności

Naukę mogą podjąć osoby, które:

 • ukończyły 16 lat,
 • i ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową lub VI czy VII klasę ośmioletniej szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym (soboty i niedziele).

 

Do III klasy:

Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych

11 rok działalności


Wszystkich, których z różnych powodów w gimnazjach młodzieżowych spotkało niepowodzenie lub przerwali naukę, zapraszamy do naszego Prywatnego Gimnazjum.

W życzliwej atmosferze ze strony Kierownictwa Gimnazjum i Rady Pedagogicznej wszyscy mają szansę ukończyć w ustawowym terminie ważny etap nauki.

     

W naszym Gimnazjum:

 • nie ma drugoroczności,

 • naukę może podjąć każdy, kto ukończył 16 lat,

 • każdego Słuchacza prowadzimy indywidualnie, aż do ukończenia Gimnazjum,

 • współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę,

 • nauka odbywa się w sobotę i niedzielę, dwa lub trzy razy w miesiącu.


Do I, II i III klasy:

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

22 rok działalności

 

 

W naszym Liceum naukę można podjąć po:

 • 8-letniej szkole podstawowej,

 • gimnazjum,

 • szkole zawodowej - w klasie drugiej LO.

Można przenieść się w ciągu roku szkolnego:

 • z liceum publicznego i niepublicznego,

 • z technikum,

 • z zasadniczej szkoły zawodowej,

 • ze szkół resortowych: sportowych, artystycznych, wojskowych, celnych i innych.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Każdy semestr kończy się zaliczeniem.
Naukę można podjąć w trybie wieczorowym lub zaocznym.
 

Tryb wieczorowy

 

Najkorzystniejsza forma kształcenia dla młodzieży, która chce pogodzić naukę w liceum ze swoimi pasjami, np.: ze szkołą muzyczną, z klubem sportowym, z innymi zainteresowaniami.

Polecamy również nasze Liceum tym młodym ludziom, którzy musieli ze względów rodzinnych podjąć pracę zarobkową.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły młodzież wrażliwą, dobrze czującą się w małych społecznościach szkolnych.

Nauka odbywa się trzy dni w tygodniu, tj. we wtorki, środy i czwartki, w godz. od 1500 do 2005.

Realizujemy ten sam program nauczania co w szkołach publicznych.

Każdego słuchacza prowadzimy indywidualnie aż do egzaminu maturalnego.

 

Tryb zaoczny

 

To dogodna forma kształcenia dla wszystkich, bez względu na wiek, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie ogólnokształcące i przystąpić do egzaminu maturalnego.
Nauka odbywa się w sobotę i niedzielę, dwa lub trzy razy w miesiącu.
Kierownictwo Liceum i Rada Pedagogiczna zapewnia bezstresową naukę.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY,
SZKOŁY PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCEJ !