Egzamin gimnazjalny

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W 2017 r.

     a) część humanistyczna  -  19 kwietnia 2017 r. (środa)

         •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  -  godz. 900
         •  z zakresu języka polskiego  -  godz. 1100

     b) część matematyczno-przyrodnicza  -  20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
         •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych  -  godz. 900
         •  z zakresu matematyki  -  godz. 1100

      c) język obcy nowożytny  -  21 kwietnia 2013 r. (piątek)
         •  na poziomie podstawowym  -  godz.  900
         •  na poziomie rozszerzonym   -  godz. 1100.

 

W naszym Gimnazjum do egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży przystąpiło:

  

•  w roku szkolnym 2008/2009
•  w roku szkolnym 2009/2010

•  w roku szkolnym 2010/2011

•  w roku szkolnym 2011/2012

•  w roku szkolnym 2012/2013

•  w roku szkolnym 2013/2014

•  w roku szkolnym 2014/2015

•  w roku szkolnym 2015/2016

-   11 słuchaczy,

-   20 słuchaczy,

-   22 słuchaczy,

-   43 słuchaczy,

-   41 słuchaczy,

-   23 słuchaczy,

-   23 słuchaczy,

-   19 słuchaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższy poziom umiejętności odnotowano z języków obcych. 

 

Dobre wyniki osiągnęli nasi słuchacze w części humanistycznej egzaminu.

 

W ciągu ośmiu lat działalności mury naszej szkoły opuściło 202 absolwentów Gimnazjum.  Uzyskali możliwość podjęcia nauki w zakresie szkoły średniej.

 

Gratulujemy Słuchaczom, Kadrze Pedagogicznej i Rodzicom!