Egzamin gimnazjalny

TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W 2018 r.

     a) część humanistyczna  -  18 kwietnia 2018 r. (środa)

         •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  -  godz. 900
         •  z zakresu języka polskiego  -  godz. 1100

     b) część matematyczno-przyrodnicza  -  19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
         •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych  -  godz. 900
         •  z zakresu matematyki  -  godz. 1100

      c) język angielski  -  20 kwietnia 2018 r. (piątek)
         •  na poziomie podstawowym  -  godz.  900
         •  na poziomie rozszerzonym   -  godz. 1100

Na egzamin należy zgłaszać się:

  • co najmniej 20 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu,
  • z dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna),
  • w odświętnym stroju szkolnym.

Na egzamin należy przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, na egzamin z matematyki dodatkowo - linijkę.

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, niezależnie od uzyskanych wyników semestralnych, nie może ukończyć szkoły.

Słuchacze spóźnieni, nie będą wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw oraz pożegnanie absolwentów

odbędzie się 22 czerwca 2018 r. o godz. 1000.

 

W naszym Gimnazjum do egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży przystąpiło:

  

•  w roku szkolnym 2008/2009
•  w roku szkolnym 2009/2010

•  w roku szkolnym 2010/2011

•  w roku szkolnym 2011/2012

•  w roku szkolnym 2012/2013

•  w roku szkolnym 2013/2014

•  w roku szkolnym 2014/2015

•  w roku szkolnym 2015/2016

•  w roku szkolnym 2016/2017

•  w roku szkolnym 2017/2018

-   11 słuchaczy,

-   20 słuchaczy,

-   22 słuchaczy,

-   43 słuchaczy,

-   41 słuchaczy,

-   23 słuchaczy,

-   23 słuchaczy,

-   19 słuchaczy,

-   12 słuchaczy,

-   22 słuchaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższy poziom umiejętności odnotowano z języków obcych. 

Dobre wyniki osiągnęli nasi słuchacze w części humanistycznej egzaminu.

W ciągu dziewięciu lat działalności mury naszej szkoły opuściło 236 absolwentów Gimnazjum.  Uzyskali możliwość podjęcia nauki w zakresie szkoły średniej.

 

Gratulujemy Słuchaczom, Kadrze Pedagogicznej i Rodzicom!