Kalendarz imprez na rok szkolny 2016/2017

        Organizacja.
1.  Konkursy przeprowadzone zostaną wśród słuchaczy wszystkich semestrów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. 
2.  Konkursy: ortograficzny i matematyczny, będą miały charakter masowy.
3.  Pozostałe konkursy są adresowane do chętnych i będą przeprowadzane z udziałem publiczności.
1.  Mecz piłki nożnej:  Gimnazjum kontra Liceum Ogólnokształcące.
Cel.
1.  Rozwijanie zainteresowań dyscypliną sportową, jaką jest piłka nożna.
2.  Rozwijanie sprawności fizycznej.
3.  Uczenie się szlachetnej rywalizacji sportowej.
4.  Uczenie się kulturalnego kibicowania.
5.  Popularyzacja zdrowego stylu życia.
Termin.
01 października 2016 r.
2.  Konkurs ortograficzny.
Cel.
1.  Sprawdzenie poziomu umiejętności ortograficznych.
2.  Rozwijanie poprawności językowej.
3.  Wyrabianie czujności ortograficznej.
2.  Uczenie się zasad zdrowej rywalizacji w zespole.
Termin.

05-06 listopada 2016 r.

3.  Konkurs matematyczny.
Cel.
1.  Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości.
2.  Kształcenie umiejętności zastosowania reguł matematycznych w praktyce.
Termin.

Grudzień 2016 r.

4.  Konkurs o treściach patriotycznych pn. "Piękna nasza Polska cała".
Cel.
1.  Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju.
2.  Krzewienie postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
3.  Popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
Termin.

Styczeń 2017 r.

5.  Konkurs "Z polszczyzną za pan brat".
Cel.
1.  Upowszechnianie kultury języka.
2.  podkreślenie roli i rangi języka ojczystego w codziennej mowie.
3.  Kształcenie nawyków świadomego, poprawnego użytkowania języka ojczystego.
Termin.

Luty 2017 r.

6.  Konkurs znajomości lektur.
Cel.
1.  Upowszechnianie czytelnictwa.
2.  Kształtowanie osobowości na wzorcach pozytywnych postaci literackich.
3.  Zapoznanie z klasyką literatury polskiej i obcej.
Termin.

Marzec 2017 r.