Konkurs "Piękna nasza Polska cała"

Cel konkursu:

 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju,
 • krzewienie postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
 • popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

Tematyka konkursu:

 • początki państwa polskiego,
 • hymn państwowy,
 • ważne daty historyczne,
 • historia na banknotach,
 • najznakomitsze zabytki,
 • zasłużeni Polacy (kompozytorzy, malarze, pisarze, bojownicy o wolność),
 • polscy laureaci Nagrody Nobla,
 • polskie tańce narodowe,
 • tradycje i obyczaje.

Konkursowe zmagania Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego odbyły się w dwóch terminach:

            18 stycznia 2017 r. –  dla Słuchaczy trybu wieczorowego,
            19 lutego 2017 r.    –  dla Słuchaczy trybu zaocznego.

Organizatorem konkursu była pani Ewa Karwacka, zaś w loży jurorów zasiedli: pani Małgorzata Świderska (nauczycielka geografii) i pan Marian Seroczyński (nauczyciel historii). Na tę niezwykłą lekcję patriotyzmu przybyli: Dyrekcja Szkoły, Kadra pedagogiczna oraz Słuchacze wszystkich semestrów.

            W odświętnie udekorowanej sali powitała zebranych prowadząca konkurs, która w części wstępnej nawiązała do początków polskiej państwowości, do naszej trudnej historii oraz podkreśliła wartość i znaczenie Ojczyzny dla każdego Polaka. Po tym nastąpiła recytacja patriotycznego wiersza Tadeusza Kubiaka ”Tu wszędzie Polska”. W tym poetyckim nastroju odbyła się prezentacja uczestników oraz scenariusza przebiegu imprezy i obowiązujących zasad.

            Do rywalizacji w pięciu konkurencjach przystąpiły trzy dwuosobowe zespoły. Każda drużyna mogła zdobyć maksymalnie 60 punktów.

            Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o początkach państwa polskiego, znajomością okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, przyporządkowywali daty do ważnych wydarzeń historycznych, rozpoznawali  na ekranie zabytki i miasta, w których zabytki się znajdują, podpisywali portrety zasłużonych Polaków, wymieniali polskich laureatów Nagrody Nobla, wskazywali nazwiska autorów zaprezentowanych cytatów z utworów o treści patriotycznej, wyróżnili polskich malarzy i kompozytorów , rozpoznali polskie tańce narodowe oraz tradycje i obyczaje.

            Do prezentacji konkursowych zadań wykorzystano urządzenie multimedialne, dzięki czemu publiczność nie tylko kibicowała swoim faworytom, ale miała również możliwość czynnego uczestnictwa w konkursie. Jurorzy na bieżąco uzupełniali tabelę wyników, co dodatkowo mobilizowało rywalizujące zespoły.

Laureaci konkursu:

W trybie wieczorowym:

I miejsce:

Paulina Michacz
Aleksandra Miszczuk

II miejsce:

Jakub Flig
Wojciech Murawa
Anna Sakowska
Jan Szporko
 
W trybie zaocznym:

I miejsce:

Anna Szczepaniak
Natalia Chmielewska
Iwona Mielnicka
Ewa Haponik

II miejsce:

Justyna Rehberg
Wojciech Huszcza

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.