Witaj na stronie

W naszej szkole "otwartych drzwi" najwyższą wartością jest Słuchacz. Jesteśmy szkołą bez korepetycji - wystarczy uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Kadra Pedagogiczna gwarantuje skuteczność nauczania. Za największy nasz sukces uważamy bardzo wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym.

 

 J U B I L E U S Z

      20 lat temu, 13 września 1997 roku powstała autorska prywatna szkoła dla dorosłych.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" jest szkołą dającą szansę na odzyskanie wiary w siebie, przyjaźnie wymagającą, tolerancyjną, prowadzącą indywidualnie słuchacza do końcowego sukcesu, tj. egzaminu maturalnego.

Mocną stroną naszej działalności jest innowacyjność, wysoki poziom kształcenia, wychowanie do godnej przyszłości, współpraca z rodzicami, rozwijanie zainteresowań poprzez konkursy szkolne, uczestnictwo w: spektaklach teatralnych, wycieczkach tematycznych i innych imprezach kulturalno-oświatowych.

Zatrudniamy wysokiej klasy Kadrę Pedagogiczną. Nagradzamy słuchaczy za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką frekwencję.

Od początku działalności osiągamy wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, najwyższe ze szkół prywatnych dla dorosłych i niektórych szkół młodzieżowych.

Jesteśmy alternatywą dla osób:

  • które wybrały niewłaściwy typ szkoły,
  • wrażliwych, dobrze czujących się w małych społecznościach szkolnych,
  • które nie są w stanie pogodzić nauki w szkole młodzieżowej z pasjami i zainteresowaniami pozaszkolnymi,
  • które są samodzielne, pracują zarobkowo, założyły własne rodziny.

Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy", mamy przyjemność przekazać nasze pozdrowienia i najlepsze życzenia aktualnej i byłej Kadrze Pedagogicznej, Słuchaczom, Absolwentom, aktualnym i byłym Pracownikom oraz przyjaciołom i sympatykom naszego Liceum, wszystkim, którzy razem z nami tworzyli historię szkoły i pracowali na jej sukces.

    Zapraszamy do podjęcia nauki w naszych szkołach.

Trwa nabór na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

do wszystkich semestrów szkoły wieczorowej i zaocznej:

  •   do  VII i VIII klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,

  •   do  III klasy Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych,

  •   do  I, II i III klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Rekrutacja trwa cały rok!

 

Ważne wydarzenia

Konkurs polonistyczny "Czytam, więc jestem"

Konkurs "Piękna nasza Polska cała"